Bakgrund

Campeon är en liten, personlig skola med en tydlig kommunikationsprofil. Antalet elever uppgår till drygt 200, jämt fördelade över tre läsår. Eleverna följer ett välplanerat schema, som i stort sett är utan håltimmar. Detta för att skapa en effektiv utbildning. På Campeon undervisar ämneskunniga, behöriga lärare med stor pedagogisk och kommunikativ förmåga. 

I ledningen finns en undervisande skolchef och en engagerad rektor, båda med ett genuint intresse för pedagogik och skolutveckling. Skolans VD har tidigare också undervisat på skolan. Detta ger sammantaget en stabil skola med självförtroende och utvecklingspotential.

På Campeon har vi alltid varit måna om att utveckla en pedagogik, en programinriktning och en organisation som bereder vägen till ett verkligt lärande för livet.
Ett lärande som strävar efter att utveckla elevens handlag i att själv söka och skapa kunskaper genom att kritiskt kombinera befintlig information med ny.
Ett lärande där förmågan att tänka kritiskt, rikta tänkandet, organisera det och dra slutsatser av processen, leder till kunskapen om hur man lär sig lära.
Att öva och utveckla dessa färdigheter har högsta prioritet i undervisningen på Campeon.