Elevkår

Campeon har en aktiv elevkår som, förutom att ha trevligt tillsammans, ordnar aktiviteter som på olika sätt stärker gemenskapen bland elever på skolan. Bland annat planeras aktivitets- och informationsdagar, tävlingar, olika former av trivselaktiviteter och frågor som rör alla elever diskuteras. Elevkåren fungerar även som elevskyddsombud och arbetar därmed för en förbättrad arbetsmiljö på skolan.

Att sitta med i elevkåren är framförallt en chans att göra någonting för övriga elever på skolan. Tillsammans utgör elevkåren en grupp som verkligen engagerar sig och aktivt arbetar för skolans välmående och alla elevers trivsel.