Inriktningar

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag, på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum.

På Campeon kan du läsa två av samhällsprogrammets inriktningar:

  • Beteendevetenskap
  • Medier, information och kommunikation.

Först inför årskurs 3 gör du ditt val av inriktning. Oavsett vilken inriktning du väljer så genomsyras hela din utbildning av våra profiler, där vi i relevanta sammanhang kopplat till olika kurser låter dig lära mer om juridik och kriminologi samt ger dig möjlighet att utveckla dina entreprenöriella kompetenser och din kommunikationsförmåga.

· Inriktningar ·

SAMED

Inriktningen Medier, information och kommunikation ger kunskaper om åsikts- och opinionsbildning och om hur vår omvärldsuppfattning formas. Den ger dig färdigheter i medieteknik och insikter om mediernas roll i samhället. Du får prova på en mängd olika medieproduktioner, för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.

SABET

Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Den ger dig insikter och färdigheter i ledarskap, lärande, sociologi och mellanmänsklig kommunikation. Du studerar människors agerande som individer och deltagare i grupper, organisationer och samhällen. I processen lär du dig tillämpa samhällsvetenskaplig metodik.

· Infärgning ·

Juridik och kriminologi

Kriminologi är en tvärvetenskaplig samhällsvetenskap som kretsar kring brott. Det kan handla om brottets orsak, omständigheter, samband och följder. Men också om hur samhället reagerar på- och hanterar brott och brottslighet. Därför är det ett utmärkt område att på ett naturligt sätt väva in i undervisningen i det samhällsvetenskapliga programmet. 

Som elev på Campeon kommer du stöta på området kriminologi i flertalet kurser och sammanhang under dina tre år. Främst i psykologi, juridik och samhällsvetenskap lär du dig mer om såväl psykologiska förklaringar bakom brott och om rädsla, samt ökar din förståelse för hur juridiken och polisväsendet påverkar förövare och offer. Vidare resonerar vi mer om hur samhället reagerar på brott och hur brott motverkas. Vilket ansvar har samhället? Vilket ansvar har individen?

Med vår infärgning av kriminologi vill vi ytterligare stärka din allmänbildning och din förmåga att arbeta tvärvetenskapligt. En utmärkt förberedelse för kommande studier på högskola och universitet!

Ekonomi och UF - Entreprenörskap

Att vara entreprenör, det är att vara företagsam. Det handlar om att vilja se möjligheter, när problem uppstår, och om att söka lösningar på dessa genom att pröva nya saker, nya sätt och metoder. Ytterst handlar det om att tänka i nya banor, förändra gamla mönster och utmana det etablerade. Att bli entreprenör, det är att bli en ”doer”, en som ser till att saker och ting blir gjorda. Elever som startar sin utbildning på Campeon får genomgå ett antal inspirationsdagar i entreprenörskap. Under ledning av unga, men erfarna coacher, får du som elev prova på att utveckla dina entreprenöriella förmågor.

Under åren på Campeon fördjupas möjligheterna till ditt entreprenörskap. Inspirationsmöten, workshops och temadagar är stående inslag. Elever med speciellt intresse för företagande erbjuds ytterligare möjligheter till entreprenöriella projekt. I årskurs tre ges möjlighet att genom Ung företagsamhet (UF) testa ditt entreprenörskap på riktigt.

Möjligheten att välja kursen matematik 3 inför årskurs 3 ger dig behörighet för vidare studier inom ekonomiområdet.