Kontakt

Campeon Frigymnasium


Södra Storgatan 23
252 23 Helsingborg
E-post:

Telefon:
Expedition (och sjukanmälan): 042 – 21 20 40
Rektor Mikael Fors: 070-731 23 52

Sjukanmälan görs för varje sjukdag innan lektionerna börjar antingen via telefon (meddela namn och klass) eller via Adelanet www3.adelanet.se/campeon .

Omyndiga elever sjukanmäls av vårdnadshavare, myndiga elever får sjukanmäla sig själva.

Ansökan om ledighet finns att ladda ned här och lämnas ifylld till skolans expedition.

Kontaktformulär

Klagomålshantering

Om du har klagomål på verksamheten, är den snabbaste vägen till en problemlösning att ta kontakt direkt med de ansvariga på skolan. Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen vänder du dig i första hand till lärare eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektor eller skolchef.