Personal

För att få kontakt med personalen via e-post skriver du enligt formen:

Ewa Howell

Ewa Howell

Undervisar i Engelska. Lärarexamen i Engelska och Svenska. Innehar lärarlegitimation.
Patric Nilsson

Patric Nilsson

Undervisar i Matematik. Examen från matematikerlinjen med datainriktning. Studerar nu KPU, kompletterande pedagogisk utbildning.
Michael Scholle

Michael Scholle

Undervisar i Tyska. Lärarexamen i Tyska. Innehar lärarlegitimation.
Haris Suljanovic

Haris Suljanovic

Undervisar i Historia, Samhällskunskap samt Medier, Samhälle och Kommunikation Lärarexamen i Historia och Samhällskunskap. Innehar lärarlegitimation.
Denise Steverlynck

Denise Steverlynck

Undervisar i Spanska. Lärarexamen i Spanska. Innehar lärarlegitimation.
Christopher Hall

Christopher Hall

Förstelärare och undervisar i Religionskunskap, Idrott och hälsa, Ledarskap och organisation, samt Sociologi. Ansvarig för GA. Lärarexamen i Religionskunskap och Idrott och hälsa. Innehar lärarlegitimation.
Hanna Hallborg

Hanna Hallborg

Undervisar i Svenska. Lärarexamen i Svenska och Franska. Innehar lärarlegitimation.
Susanna Winqvist

Susanna Winqvist

Förstelärare och undervisar i Samhällskunskap, Internationella relationer, Medieproduktion, Journalistik, reklam och information, samt Kommunikation. Lärarexamen i Svenska och Samhällskunskap. Innehar lärarlegitimation.
Sebastian Larsson

Sebastian Larsson

Undervisar i Filosofi och Psykologi. Lärarexamen i Svenska, Filosofi och Religionskunskap. Innehar lärarlegitimation.
Katja Tamner

Katja Tamner

Skolchef och undervisar i Naturkunskap. Lärarexamen i Matematik och Naturorienterade ämnen. Innehar lärarlegitimation.
LAURENT CHENIERE

LAURENT CHENIERE

Undervisar i Franska.