Alltid på Campeon

Kommunikation

I vår logga kan man läsa kommunikation är ordet. Detta syftar till att vi på Campeon över de tre åren gör allt för att stärka din kommunikativa förmåga, språkligt förbereda dig för informationssamhällets utmaningar. Dessa utmaningar handlar bland annat om dina möjligheter att bli en aktiv medborgare, en deltagare i det offentliga samtalet, en aktör i den demokratiska utvecklingen.

Campeon utbildar dig grundligt i det kommunikativa hantverket och dess språkliga strategier i tal, skrift och bild. I olika övningar belyses och behandlas ordets makt och möjligheter. Du lär dig upptäcka och kritiskt granska massmediers formspråk och stilarter. Du erövrar ett allt mer avancerat språkbruk och en förfinad känsla för ordens valör och verkan. I undervisningen upparbetar du en trygghet i att tala inför publik och du odlar din förmåga att övertygande och konstfullt hålla den i ditt grepp med hjälp av ett anpassat språkbruk och ett engagerat tilltal.

FN-rollspel

På Campeon har vi sedan hösten 2005 arbetat med att FN-rollspel ska vara ett återkommande inslag i undervisningen. I korthet är syftet med ett FN-rollspel att engagera eleverna i globala frågor. Det är ett effektivt sätt att öka elevernas förståelse för internationell politik i stort. I ett FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadör för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. 

Vi börjar med ett rollspel på hemmaplan under vårterminen i ettan. Detta äger rum i Helsingborgs Rådhus. I årskurs två och tre får eleverna möjlighet att vara med i regionala och internationella FN-rollspel som årligen arrangeras på olika platser i Sverige och Europa. Campeons tydliga satsning på kommunikation och retorik märks tydligt vid rollspelen. Eleverna uppvisar stora retoriska färdigheter och en driven argumentationsförmåga.