Välkommen till Campeon Frigymnasium

Dina tre år på gymnasiet är viktiga och ofta avgörande för din fortsatta utveckling.
Det spelar med andra ord stor roll vilken skola och utbildning du väljer.

På Campeon har vi höga målsättningar med dina studier.
Det är därför vår undervisning är lärarledd och med läromedel.
Det är därför vi har kunskapsfokus, det är därför vi
ställer krav – och det är därför vi är framgångsrika.

Följ oss på sociala medier