VÄLKOMMEN ATT SKUGGA
Skuggningsdagarna den 21 april och den 28 april kan komma att ändras.
Håll dig uppdaterad genom att följa informationen på vår hemsida och via våra sociala medier.
ÖPPET HUS
Öppet Hus den 7 maj kan komma att ställas in p g a rådande läge.
Vi anpassar oss efter de krav och rekommendationer som myndigheterna för fram.

Välkommen till Campeon Frigymnasium

Dina tre år på gymnasiet är viktiga och ofta avgörande för din fortsatta utveckling.
Det spelar med andra ord stor roll vilken skola och utbildning du väljer.

På Campeon har vi höga målsättningar med dina studier. Det är därför vår undervisning är lärarledd, det är därför vi har kunskapsfokus, det är därför vi ställer krav – och det är därför vi är framgångsrika.

Ladda ner årets informationsfolder genom att klicka här!

Följ oss på sociala medier