Elevhälsa och SYV

Skolsköterskan på Campeon heter Carina Porlein från Skolpool AB. Skolsköterskan är på skolan onsdagar kl 07.30-15.30, drop in eller boka tid.
Skolsköterskan kontaktas via

Kuratorn på Campeon heter Afsaneh Kamiri. Hon är på skolan de flesta tisdag, ibland onsdagar. Vilka tider som gäller preciseras i elevernas kalender. Kuratorn kontaktas via

Carina och Afsaneh svarar på sina mejl under sina respektive arbetsdagar. Återkoppling på skickade mejl kan därför variera mellan en timme och sex dagar, beroende på när man mejlar. Vid akuta fall ska en akutmottagning kontaktas. Vid mindre akuta fall kan också primärvården kontaktas. Elevhälsan utgör en del av vårdkedjan.
Ändringar gällande arbetsdagarna för Carina och Afsaneh meddelas elever och personal via mejl i veckobrevet.
Elevhälsan håller till i 4VV, i mottagningsrum och konferensrum.

Skolans studie- och yrkesvägledare heter Ingrid Wallentin. Bokningslistor för att träffa henne finns på skolans digitala kalender, vilken alla elever når via sin mejl. Hon kontaktas via