Elevkår

Elevkåren på Campeon verkar inte främst som ett organ för att förstärka och personifiera elevinflytandet på skolan såsom det kan vara på många andra skolor. Det elevkåren gör, förutom att ha trevligt tillsammans, är ett flertal saker för att på olika sätt sammanföra elever på skolan. Bland annat planeras aktivitets- och informationsdagar, genomförs olika former av trivselaktiviteter och frågor som rör alla elever diskuteras. Elevkåren fungerar även som elevskyddsombud och arbetar därmed för en förbättrad arbetsmiljö på skolan.

Att sitta med i elevkåren är framförallt en chans att göra någonting för övriga elever på skolan. Tillsammans utgör elevkåren en grupp som verkligen engagerar sig och aktivt arbetar för skolans välmående.