Kontakt

Campeon Frigymnasium


Södra Storgatan 23
252 23 Helsingborg
E-post:

Telefonnummer, expeditionen: 042 – 21 20 40
Telefonnummer, personalrum och elevhälsan våning 4: 042 - 21 20 43
Telefonnummer, personalrum våning 3: 042 – 21 19 01

Frånvaroanmälan ska göras antingen via telefon (meddela namn, klass och anledning) eller via adelanet (inloggningsuppgifter krävs). Anmälan ska göras innan skoldagens lektioner startar. Ring till: 042 – 21 20 40

Adelanet: www3.adelanet.se/campeon

För de elever som inte är 18 år måste sjukfrånvaron anmälas av vårdnadshavare.

Kontaktformulär

Skriftliga rutiner vid klagomålshantering
Klagomål eller synpunkter kan framföras muntligt till lärare, övrig personal eller
skolledning, via telefon, via mejl eller via kontaktformuläret nedan. Personal ska alltid vidarebefordra synpunkterna till skolledningen som ansvarar för att behandla ärendet. Skolledningen ansvarar för att elev/vårdnadshavare som fört fram klagomålet får en återkoppling.