Välkommen till öppet hus på Campeon

Öppet hus på Campeon

Under läsåret 2022/2023 hade vi tre mycket välbesökta öppna hus, vilket vi är mycket glada över.

Datum för öppna hus läsåret 2023/2024 är ej ännu satta, men så snart detta är klart presenteras detta här samt i våra kanaler på sociala medier:

Instagram & Facebook