Personal

För att få kontakt med personalen via e-post skriver du enligt formen:

Marie Lecalonnec

Marie Lecalonnec

Undervisar i Engelska och Franska Lärarexamen i Engelska och Franska. Innehar lärarlegitimation.
Patric Nilsson

Patric Nilsson

Undervisar i Matematik Examen från matematikerlinjen med datainriktning. Studerar nu KPU, kompletterande pedagogisk utbildning.
Cecilia Viberg

Cecilia Viberg

Undervisar i Spanska och Tyska Lärarexamen i Spanska och Tyska. Innehar lärarlegitimation.
Haris Suljanovic

Haris Suljanovic

Undervisar i Historia, Samhällskunskap samt Medier, Samhälle och Kommunikation Lärarexamen i Historia och Samhällskunskap. Innehar lärarlegitimation.
Cilla Svensson

Cilla Svensson

Biträdande rektor och skoladministratör. Undervisar i Matematik. Lärarexamen i Matematik och Naturorienterande ämnen. Innehar lärarlegitimation.
Christopher Hall

Christopher Hall

Förstelärare och undervisar i Religionskunskap, Idrott och hälsa, Ledarskap och organisation, samt Sociologi. Ansvarig för GA. Lärarexamen i Religionskunskap och Idrott och hälsa. Innehar lärarlegitimation.
Hanna Hallborg

Hanna Hallborg

Undervisar i Svenska. Lärarexamen i Svenska och Franska. Innehar lärarlegitimation.
Susanna Winqvist

Susanna Winqvist

Förstelärare och undervisar i Samhällskunskap, Internationella relationer, Medieproduktion, Journalistik, reklam och information, samt Kommunikation. Lärarexamen i Svenska och Samhällskunskap. Innehar lärarlegitimation.
Sebastian Larsson

Sebastian Larsson

Undervisar i Filosofi och Psykologi Lärarexamen i Svenska, Filosofi och Religionskunskap. Innehar lärarlegitimation.
Christer Andersson

Christer Andersson

VD och undervisar i Filosofi Lärarexamen i Svenska och Religionskunskap.
Katja Tamner

Katja Tamner

Rektor och undervisar i Naturkunskap. Lärarexamen i Matematik och Naturorienterade ämnen. Innehar lärarlegitimation.