Profil

Kommunikation, entreprenörskap och FN-rollspel

Kommunikation

Skolans kommunikationsprofil syftar till att språkligt förbereda dig för informationssamhällets utmaningar. Dessa utmaningar handlar bland annat om dina möjligheter att bli en aktiv medborgare, en deltagare i det offentliga samtalet, en aktör i den demokratiska utvecklingen.

Campeon utbildar dig grundligt i det kommunikativa hantverket och dess språkliga strategier i tal, skrift och bild. I olika övningar belyses och behandlas ordets makt och möjligheter. Du lär dig upptäcka och kritiskt granska massmediers formspråk och stilarter. Du erövrar ett allt mer avancerat språkbruk och en förfinad känsla för ordens valör och verkan. I undervisningen upparbetar du en trygghet i att tala inför publik och du odlar din förmåga att övertygande och konstfullt hålla den i ditt grepp med hjälp av ett anpassat språkbruk och ett engagerat tilltal.

Entreprenörskap

Att vara entreprenör, det är att vara företagsam. Det handlar om att vilja se möjligheter, när problem uppstår, och om att söka lösningar på dessa genom att pröva nya saker, nya sätt och metoder. Ytterst handlar det om att tänka i nya banor, förändra gamla mönster och utmana det etablerade. Att bli entreprenör, det är att bli en ”doer”, en som ser till att saker och ting blir gjorda. Elever som startar sin utbildning på Campeon får genomgå ett antal inspirationsdagar i entreprenörskap. Under ledning av unga, men erfarna coacher, får du som elev prova på att utveckla dina entreprenöriella förmågor.

Under åren på Campeon fördjupas möjligheterna till ditt entreprenörskap. Inspirationsmöten, workshops och temadagar är stående inslag. Elever med speciellt intresse för företagande erbjuds ytterligare möjligheter till entreprenöriella projekt. I årskurs tre ges möjlighet att genom Ung företagsamhet (UF) testa ditt entreprenörskap på riktigt.

FN-rollspel

På Campeon har vi sedan hösten 2005 arbetat med att FN-rollspel ska vara ett återkommande inslag i undervisningen. I korthet är syftet med ett FN-rollspel att engagera eleverna i FN:s arbete. Det är ett effektivt sätt att öka elevernas förståelse för internationell politik i stort. I ett FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadör för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Detta konkreta och verklighetsanknutna arbetssätt ger deltagarna en insikt i och perspektiv på många globala frågor.

Vi börjar med ett rollspel på hemmaplan under vårterminen i ettan. Detta äger rum i Helsingborgs Rådhus. I årskurs två och tre får eleverna möjlighet att vara med i regionala och internationella FN-rollspel som årligen arrangeras på olika platser i Sverige och Europa. Campeons tydliga satsning på kommunikation och retorik märks tydligt vid rollspelen. Eleverna uppvisar stora retoriska färdigheter och en driven argumentationsförmåga.