Samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag, på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum.

På Campeon kan du läsa två av samhällsprogrammets inriktningar: Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Oavsett vilken inriktning du väljer så genomsyras hela din utbildning av skolans profiler: kommunikation och entreprenörskap.

· Inriktningar ·

SAMED

Inriktningen Medier, information och kommunikation ger kunskaper om åsikts- och opinionsbildning och om hur vår omvärldsuppfattning formas. Den ger dig färdigheter i medieteknik och insikter om mediernas roll i samhället. Du får pröva och använda dig av en uppsättning media och teknik, för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.

SABET

Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Den ger dig insikter och färdigheter i ledarskap, lärande, sociologi och mellanmänsklig kommunikation. Du studerar människors agerande som individer och deltagare i grupper, organisationer och samhällen. I processen lär du dig tillämpa samhällsvetenskaplig metodik

· Poängplan ·