Skolledning

Christer Andersson

Christer Andersson

VD och lärare i Filosofi Som VD för Campeon Frigymnasium är en av mina huvuduppgifter att driva skolans strategiska utveckling. Det innebär bland annat att jag håller verksamheten ajour med skolpolitiken och skolutvecklingen, i stort och smått. Gymnasieskolan har under de senaste åren genomgått en rad förändringar och det blir allt tydligare vilka skolor som klarar kunskapsuppdraget.
Min främsta prioritering är att garantera eleverna på Campeon en utbildning av högsta kvalitet.
Katja Tamner

Katja Tamner

Rektor och lärare i Naturkunskap Som rektor på Campeon Frigymnasium ansvarar jag för det pedagogiska arbetet. Jag vill med mitt ledarskap underlätta för lärarna att uppfylla skolans höga målsättningar. Jag vill bidra till en positiv och utvecklande lärandemiljö för skolans alla individer. Campeons framgångar är resultatet av att individuellt skickliga lärare arbetar för en gemensam idé, den om en modern kunskapsskola